Een mooi verhaal

In 2013 begon Danny Drooghenbroodt een Facebookpagina waarbij Trans Europa Ferries opgeroepen werd om ook voetpassagiers mee aan boord te nemen. Met enkele tientallen likes bleef deze pagina lang onopgemerkt.

Pas na het stopzetten van de laatste ferrylijn naar Engeland begon het besef bij  te groeien dat de Ferrylijnen vanuit Oostende niet alleen mee de ziel van onze stad bepalen, maar ook onmisbaar zijn voor de economie en dus de toekomst van onze jeugd en volgende generaties.

 

Een groeiend publiek

Al heel snel groeide de Facebookpagina uit tot de spreekbuis van mensen die houden van de haven en willen dat het havenbestuur, de politiek en de bedrijfswereld een maximale inspanning doen om onze ideaal gelegen haven terug te laten bloeien. De facebookpagina telt nu bijna 5000 leden en het bereik van de berichten schommelt  rond de 30.000 mensen. De activiteiten van de pagina halen regelmatig de pers. Naast vrachtferries en groene energie moet(en) passagierslijn(en) een belangrijke pijler van de havenactiviteiten.

 

Doorbraak

In 2014 trok de facebookpagina met meer dan 200 mensen naar Engeland onder de slogan "Keerdekiwere" - wat zoveel wil zeggen als "kom terug". Een interview op de BBC en masale belangstelling in de Britse en Belgische loklale pers was het gevolg. De deelnemers en organisatoren werden heel hartelijk ontvangen in Canterbuyr en Ramsgate.

 

Na een parachtige overvaart met onze voormalige Calais Seaways die wij bij die gelegenheid op een ludieke manier omdoopten tot "Fluppe" trokken de deelnemers naar Canterbury voor een heerlijk dagje shoppen, de stad bezoeken of gewoon genieten van de typisch Britse sfeer op een terrasje.

In de late namiddag trok de groep naar Ramsgate waar we ontvangen werden door het havenbestuur en de burgemeester.

Het besef dat een nieuwe ferrylijn echt wel noodzakelijk is en een toegevoegde waarde voor Oostende en ruime omgeving begint dankzij onze acties nu echt een ruime weerklank te vinden.

 

VZW Restart

Eind 2014 werd de facebookpagina "Restart Ferries Oostende" dan een echte vzw (vereniging zonder winstoogmerk). In die hoedanigheid werden al heel wat activiteiten opgezet om mensen, politici en ondernemers bewust te maken van de mogelijkheden van onze haven. 

Een van de eerste activiteiten was de organisatie van een groot havendebat met in het panel havenvoorzitter Johan Vande Lanotte, professor Georges Allaert en voor de vzw werden Danny Drooghenbroodt en Noël van de Maele voor de leeuwen geworpen. 

 

Doelstellingen van vzw Restart:

Vzw Restart is een heel actieve vereniging met ambiteuze doelstellingen. Heel eenvoudig gezegd zijn we een soort gebruikersvereniging die probeert de belangen van de gebruikers van de Oostendse haven te behartigen. Oorspronkelijk en in de eerste plaats zijn dit de voet- en auto passagiers. Meer en meer krijgen we ook vragen en contacten binnen de transportsector.

 

In onze oprichtingsacte staan de doelstellingen als volgt vermeld.

 • De vzw kan alle mogelijke acties ondernemen om de bevolking, investeerders, het havenbestuur en politiek te sensibiliseren voor het economische, maatschappelijke en sociaal belang van de Oostendse haven en het belang van gediversifieerde duurzame activiteiten in deze haven.
 • Niet limitatief gaat dit over alle aspecten van inter-modaliteit in Oostende, passagiersferry-vervoer in alle vormen, vrachtvervoer, wegvervoer, spoorvervoer, en luchtvaart.
 • De visserij is sociaaleconomisch en historisch een belangrijke activiteit in de Oostendse haven. De vereniging kan alle mogelijke initiatieven nemen voor het behoud en uitbreiding van een ecologisch, sociaal en economisch verantwoorde duurzame visserij.
 • De vereniging kan initiatieven nemen om mensen in door havenactiviteiten verbonden gemeenten met elkaar in contact te brengen.
 • Streven naar het leggen van stedenbanden met deze gemeenten behoort tot de doelstelling.
 • De vereniging kan ook initiatieven nemen om zelf of als tussenpersoon maritieme activiteiten op te zetten.
 • Zij kan haar werking uitbreiden tot alle andere met dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdende activiteiten

 

Wie zijn onze leden?

Vzw Restart probeert over alle ideologische en politieke grenzen heen mensen met een hart voor de Oostendse haven met elkaar te verbinden. We letten er als vzw heel sterk op dat we onze politieke neutraliteit ten allen tijde bewaren. Ons leidmotief is dat we nooit personen aanvallen, maar enkel aankaarten wat er gebeurt. Is het goed, dan zeggen we het ook.

 

Onze acties

Koken kost geld, dus hebben een aantal van onze acties tot doel om fondsen te werven.

Deze fondsen worden gebruikt voor flyers, betalen drukkosten, lobbywerk, organisatie verschillende activiteiten, studiewerk

 

Onze belangrijkste acties dit jaar:

 • Grote havendebat
 • Spaghetti-middag
 • Engels ontbijt
 • Publicatie van de visietekst over de Churchillkaai die we verstuurden naar alle parlementairen, leden van de gemeenteraad en de Europe commissie.
 • Zingen voor de haven. Toevallig waren we tijdens Oostende voor anker met voldoende mensen om zeemansliedjes en ons lijflied "woa is de moale nu noatoe"  te zingen.
 • Bezoek havenverantwoordelijken en bestuur Ramsgate
 • Bezoek directie Stena Lines
 • Trip naar Ramsgate op 12 september

 

 

Hoe kun je ons steunen?

Neem contact met ons op en wordt actief lid van onze vzw.

Je kan ons ook helpen om actie te voeren. Daarvoor zijn uw donnaties onmisbaar.

 

 Storten kan op rekeningnummer: 

 

BE08 9731 2603 9713

 

vzw. Restart ferries Oostende

Plakkersstraat 76

8400 Oostende

 

Je kan ook een gift doen via paypal:

 

e-mail: Danny Drooghenbroodt: danny.drooghenbroodt@gmail.com