Privacy Verklaring - versie 23 mei 2018

We nemen uw privacy zeer ernstig. Deze website respecteert  de regels van de Europese verordening 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op deze Website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

vzw Restart kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van vzw Restart , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan vzw Restart verstrekt. Uw gegevens kunnen ook ingevoerd zijn doordat u via een papieren formulier gevraagd hebt om op de hoogte te blijven van onze activiteiten.

VZW Restart kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres

Waarom VZW Restart deze gegevens nodig heeft

VZW Restart verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. VZW Restart gebruikt de gegevens ook om u op de hoogte te brengen van onze activiteiten.

Daarnaast kan VZW Restart uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang bewaren we uw gegevens

VZW Restart bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

VZW Restart verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.

VZW Restart gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

VZW Restart maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VZW Restart bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google  hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan vzwrestart te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VZW Restart heeft hier geen invloed op.

VZW Restart heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar ynnadje@gmail.com. VZW Restart zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kan ten allen tijde uitschrijven uit onze nieuwsbrieven via deze link. Al uw gegevens worden dan zo spoedig mogelijk uit onze databank verwijderd.

Gebruik van Cookies

De website van vzw Restart gebruikt cookies die noodzakelijke zijn voor de goede werking van de website, maar ook cookies die het surfgemak verbeteren of informatie doorgeven aan externe diensten zoals Goole analytics of google Calender.

U kan ten allen tijde beslissen om cookies toe te staan of te weigeren. Dit gebeurt via de link onderaan elke pagina of bij het eerste bezoek aan de website.

Beveiligen

VZW Restart neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via mail met ynnadje@gmail.com.

Wijzigingen in dit privacy beleid

VZW Restart behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door:

 • zijn Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en eventueel binnen deze Applicatie en/of - voor zover technisch en juridisch haalbaar
 • door een kennisgeving te sturen naar de Gebruikers via contactgegevens die ons ter beschikking staan.

We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven.

Indien de wijzigingen betrekking hebben op de verwerkingsactiviteiten op basis van toestemming van de Gebruiker, dient de Eigenaar opnieuw toestemming van de Gebruiker te verkrijgen, voor zover dit is vereist.

Contact

VZW Restart.com is een website van vzw RESTART en is als volgt te bereiken:

 • Postadres: Plakkersstraat 76, 8400 Oostende
 • KBO Nr:
 • Telefoon: ynnadje@gmail.com