Op 29 januari ging het havendebat door in de volle aula van het Sint-Andreasinstituut. Het werd voor de aandachtige toehoorder een zeer interessant verhaal. Belangrijke opmerking is dat schepen Verkeyn sprak in naam van het volledige schepencollege. Het is duidelijk dat de haven een bocht van 180° maakt. Het eenzijdig concentreren op enkel Blue energy en het OF/OF verhaal moet plaats maken voor multi-functionaliteit.  Ferries, passagiers, short-sea shipping, yachting, circulaire economie (ecologisch verantwoord recycleren), cruises maar ook maritiem erfgoed krijgen hun plek. Een sterk panel met havenschepen Charlotte Verkeyn, CEO voor de haven Dirk Declerck, Danny Drooghenbroodt voor vzw Restart, Prof. Georges Allaert,  Philippe de Vestele CEO van IDP, erfgoedspecialist Stefaan Pennynck, Dini Bogaert voor de visserij en Hubert Rubens voor Yachting namen het woord. Wie kwam om meer informatie te krijgen over Seaborne was uiteraard aan het verkeerde adres. De onderhandelingen naderen het eindpunt en dan is discretie extreem belangrijk.
 

Wat werd gezegd?

 1. Zeer verhelderend was de opmerking van mevr. Verkeyn dat de haven met enkel blue energy structureel verlieslatend is en enkel nog overleeft op het spaarpotje dat aangelegd werd toen er ferries waren.  Dit is precies wat vzw Restart altijd al beweerde.
 2. Schepen Verkeyn kondigt aan dat Oostende als laatste Vlaamse haven omgevormd wordt tot NV. van publiek recht. Dit moet kunnen zorgen voor een doorgedreven profesionalisering van het havengebeuren.
 3. Achterhaven moet ontsloten worden, daar is nog ruimte voor verdere ontwikkelingen. Oostende kan daar een belangrijke rol spelen op vlak van Ecologische scheepvaart en energie. 
 4. Danny Drooghenbroodt van vzw Restart legt de nadruk op het belang van langetermijnplanning. Investeringen in de haven hebben een impact tot 100 jaar ver.
 5. De achterhaven moet op lange termijn beter toegankelijk worden. Daar zijn meerdere opties waaronder toch bouwen van de zogenaamde Goekintsluis.
 6. Mobiliteit in- en naar de haven moet verbeterd worden. Philippe de Vestele doet een warme oproep om havenactiviteiten en gronden strikt gescheiden te houden van andere activiteiten. Zwaar vervoer zou zo snel mogelijk tot de afrit Oudenburg moeten geleid worden.
 7. Iemand uit het publiek deed een gefundeerde oproep om weer actief cruises aan te trekken. De mevrouw was in zeer veel havens als bemanningslid op cruiseschepen en volgens haar is er geen enkele andere haven met de mogelijkheden zoals Oostende. Haven CEO Dirk Declerck bevestigt dat er meer ingezet zal worden op cruises.
 8. Dini Bogaert deed een warme oproep om de visserij niet te vergeten als er beslissingen genomen worden.
 9. Professor Allaert benadrukt het belang van de havengebruikers, en wil dat de havengebruikers meer betrokken worden bij het beleid.
 10. IDP-baas Philippe de Vestele toont vanuit de praktijk  van zijn bedrijf hoe Oostende toch nog zeer aantrekkelijk is voor scheepsherstelling en zelfs scheepsbouw. De klanten van IDP komen van overal in Europa. Scheepsbouw is ook een belangrijke werkgever, niet alleen voor rechtstreekse tewerkstelling maar ook voor alle onderaannemers.
 11. Stefaan Pennynck gaf een interessant overzicht van het belangrijkste maritiem erfgoed.  Zijn boodschap was dat er voor het erfgoed een globaal beleid moet komen. Dirk Declerck gaf meerdere malen aan dat het erfgoed hem nauw aan het hart ligt en dat hij de slipway liefst met een commerciële functie ziet. (in werkende staat).
 12. Vanuit het publiek kwamen ook enkele vragen over duurzaamheid en ecologie. Prof. Allaert wees er op dat de scheepvaart steeds groener wordt.
 13.  Het was al bij al een hoopgevende avond.