Naast het verlangen om opnieuw een ferrylijn vanuit Oostende te zien varen ijvert VZW Restart ook voor het onderhoud en behoud van ons maritiem erfgoed.

Nadat er alarmerende berichten over de mogelijke teloorgang van “Reddingboot 3” in de pers verschenen besloten we om in te grijpen. Deze historische boot lag al jaren op restauratie te wachten op en komt nu dankzij VZW-Restart en de vlotte samenwerking met de haven van Oostende en in het bijzonder havenbaas Dirk Declerck en havenschepen Charlotte Verkeyn terug naar haar thuishaven, Oostende. Zoals bij al onze activiteiten is gemeenschapsvorming een belangrijke drijfveer om de restauratie van Reddingboot 3 aan te pakken.