Artikelindex

5. Nu starten voor later

Haventoegang :

De haven van Oostende kan nu schepen aan tot 200m. Schepen worden steeds langer, de huidige generatie ferries zijn nu al tot 230 m lang. De meeste cruiseschepen zijn tussen de 200m en 300m lang. Er moet dus op middellange termijn gewerkt worden aan het verbeteren van de toegang van de haven zodat we ook die toekomstig grotere schepen kunnen afhandelen.

 

Verbinding Voorhaven - Achterhaven:

De verbinding voorhaven - achterhaven is problematisch. De gebrekkige doorvaart mogelijkheden via Vlotdok zorgen ervoor dat de achterhaven moeilijk tot ontwikkeling komt.  De huidige kustbaan is als een muur die de normale verbinding tussen haventerreinen in de voorhaven en achterhaven quasi onmogelijk maakt. Daardoor verloopt de ontwikkeling van voor- en achterhaven zee gescheiden.

Er moet op lange termijn gedacht worden aan de ontsluiting van de achterhaven. Er moet bestudeerd worden wat het meest gunstige en toekomstgericht is. Van de ganse achterhaven een open getijdenhaven of  de bouw van de zeesluis.  De huidige bottleneck mede veroorzaakt door de Lijn moet daarvoor open gemaakt worden.

De trage trafieken zoals deze voor de bouw van windmolens moeten op termijn verhuizen naar de achterhaven waar ze de snelle trafieken in de voorhaven niet belemmeren.

Een alternatief kan ook zijn dat de Demeysluizen een open verbinding vormen met Vlotdok en Houtdok, waardoor beide dokken getijdenhaven worden.  De verbinding met het kanaal kan dan via een nieuwe grote zeesluis in plaats van het huidige sluisdok.

Elk van die oplossingen heeft voor- en nadelen die tegen elkaar moeten afgewogen worden.

 

 

Ontsluiting langs de weg:

Er ontbreekt een totaalplan en visie inzake mobiliteit van de haven. De volledige mobiliteitsproblematiek in de haven moet herdacht worden.Zowel voor vracht als passagiersvervoer.

 

De Blauwe Conterdambruggen

De Blauwe Conterdam-bruggen zorgen dagelijks voor verkeersellende voor mensen die vanuit de Opex en Bredene naar Oostende komen en omgekeerd. De weg op deze plaatst blokkeert ook elke verbinding tussen achterhaven en voorhaven voor havengebonden transporten.  Er is slechts 1 oplossing : De huidige bruggen moeten verdwijnen en vervangen worden door een tunnelcomplex onder alle waterwegen (Houtdok-Vlotdok, kanaal, spuikom).

 

 

Vismijnlaan - Ultieme toegang tot Zeewezendok en Vismijn

 

De rechtstreekse toegang tot de vismijn en de ferry-terminal op de Oosteroever is onbegrijpelijk afgesloten. De Vismijnlaan moet terug opengesteld worden voor alle verkeer.

 

Geen Verlaning laatste stuk E40

Een RoPax schip kan 90 of meer vrachtwagens per keer vervoeren. Een vlotte doorstroming van alle verkeer is hierbij essentieel. Al die vrachtwagens langs een verlaande E40 sturen is vragen om problemen.. Het eventueel verlanen  van de E40 zal zeker leiden tot een belemmering voor een vlotte verkeersstroom richting voor- en achterhaven. Een eventuele ondertunneling van het laatste stuk E40 is een veel betere oplossing om beide delen van de Conterdam samen te brengen.