Artikelindex

4. Vloot

Wie en wat is Vloot?

Vloot, de nieuwe naam voor het Zeewezen, is al sinds mensenheugenis een belangrijke werkgever voor de Oostendse haven. Vloot zorgt onder andere voor het varend materiaal voor scheepvaartpolitie- en douaneactiviteiten, het onderhoud en herstellingen aan de boeien, wetenschappelijk onderzoek op zee en het beloodsen van schepen van en naar onze zeehavens. Vloot is een dienstverlening van de Vlaamse Overheid en kan dus niet als commerciële activiteit worden gezien.

 

Vloot beschikt over een veertigtal vaartuigen. Weliswaar zijn deze niet allen in Oostende gestationeerd maar verspreid over de Belgische kust, het Scheldegebied en het Kanaal Gent - Terneuzen. Vloot telt ongeveer 300 werknemers in Oostende waar zich ook de hoofdzetel bevindt.

De boeien

Een van de taken van Vloot bestaat uit het plaatsen, wegnemen, onderhouden en herstellen van de lichtboeien. De boeien worden aan de wal onderhouden en hersteld. Naast de ligplaats van de schepen moet er voldoende plaats zijn om de boeien te kunnen stockeren. Op de huidige ligplaats (606-607) aan de Oosteroever heeft Vloot voldoende ruimte. Aan de Churchillkaai is er minder ruimte en zal het een zeer slordig uitzicht geven aan de stad.

 

 

Gebouwen van Vloot

Vloot heeft dringend nood aan nieuwe gebouwen. Momenteel zijn ze gedeeltelijk gehuisvest in containers aan de Oosteroever. Werken in deze containers is niet ideaal en een nieuwbouw dringt zich op.

 

Figuur 3: De gebouwen van Vloot moeten dringend vernieuwd worden. Dit kan perfect op de huidige positie.

 

 

Ideale ligplaatsen voor Vloot

Om hun taken snel en doeltreffend uit te voeren moeten de schepen van Vloot snel in- en uit kunnen varen. Er is dus een korte en directe toegang tot de open zee noodzakelijk, zonder sluizen te moeten passeren. Anderzijds liggen hun relatief kleinere schepen best niet te dicht bij de haventoegang wegens de sterkere stromingen en impact van deining bij zwaar weer. De huidige ligplaatsen werden destijds goed gekozen en voldoen nog steeds.

Mogelijke locaties voor Vloot.

Vloot blijft waar ze nu ligt

Vloot kan op de huidige plaats nog verder groeien. Dicht bij de monding van de haven en toch voldoende beschut tegen sterke stroming. Belangrijk is dat er op de huidige terreinen ook voldoende plaats is om ongestoord de boeien te stockeren en herstellen. Trouwens beschikt de Haven van Oostende over niet minder dan 8 km kaaimuren.

Het nieuwe Vlootdok

Indien een verhuis van Vloot noodzakelijk blijkt, is de bouw van een nieuw “Vlootdok” naar het model van de Koopmanshaven te Vlissingen een toekomstgerichte oplossing die verdere studie verdient. Meerdere scenario’s op deze locatie zijn mogelijk. Het is aan Vloot en de specialisten van waterbouwkunde om uit te maken hoe het kan en moet.

 

Figuur 1: Het vlootdok, een toekomstgerichte oplossing voor Vloot

 

 

Met een dergelijk dok krijgt Vloot een volwaardig havengebied waarop ze, met hun schepen in de onmiddellijke nabijheid zowel van de kantoren, als van de zee snel en doeltreffend kunnen opereren.

Als belangrijkste werkgever in de Oostendse haven moet Vloot maximale inspraak krijgen bij de aanleg van hun eigen dok en infrastructuur.

 

Voordelen van een Vlootdok

  • Beschutte ligplaats voor de schepen van Vloot en toch zeer snel bereikbaar vanuit zee
  • Alle activiteiten van Vloot worden in dezelfde omgeving geconcentreerd.
  • Mogelijkheid om nieuwe kantoorgebouwen met inbegrip van logies voor wachtende loodsen naast het Vlootdok te bouwen.
  • Er is ruimte voor een Heliport, die onder toezicht kan komen van Air Traffic Control Oostende.
  • De site ligt vlak naast de veerdienst naar het centrum van Oostende. Werknemers kunnen zo heel vlot hun werkplaats bereiken.
  • Het nieuwe Vlootdok zou tegen 2020 ingepland moeten worden.

 

 

Toestand van de plaats waar het Vlootdok kan worden gebouwd