Artikelindex

2. Haveninfrastructuur onderhouden en uitbreiden

De haveninfrastructuur wordt momenteel verwaarloosd. Om investeerders aan te trekken dient deze in een eerste fase als goede huisvader in goede staat van onderhoud te worden gebracht. Potentiële klanten kunnen gemakkelijker overtuigd worden om in Oostende te investeren als er goede infrastructuur aanwezig is. Maar onderhouden van de haveninfrastructuur is niet voldoende. Er moeten ook plannen opgesteld en uitgevoerd worden om de haven klaar te maken voor de volgende decennia.

 

Cruise passagiers en gemengde Ro-Pax trafieken:

De grootste troef voor Oostende is de gemakkelijke connectie tussen trein en schip. Dit is uniek en exclusief in een straal van 250 km. Daarom moeten passagiers-gebonden activiteiten op de Westelijke oever naast het station geconcentreerd worden.

 

Cruises

Een analyse van de cruise-aanlopen in Zeebrugge voor 2016 toont aan dat met de huidige haventoegang 29% van alle cruiseschepen die goed zijn voor 23% van alle cruises ook in Oostende kunnen aanmeren. Nu ontvangt Oostende slechts 2% van al die cruises.

Gezien schepen steeds groter worden, ook de gewone ferryschepen, moet de haventoegang voor Oostende ook mogelijk gemaakt worden voor schepen tot 250m en zelfs 300m. In dat geval zal 50% van alle cruiseschepen , goed voor liefst 83% van alle cruises ook in Oostende binnen kunnen. Cruisepassagiers zijn zeer goede klanten voor onze horeca, zeker bij turn-arround cruises met vertrek en aankomst in Oostende. Daarom moet de Oostendse haven blijven inzetten op de cruisemarkt.

 

RoPax trafieken

RoPax-schepen zijn schepen die zowel passagiers als vracht kunnen vervoeren. Historisch gezien is Oostende altijd de poort naar Engeland geweest voor vracht en passagiers vanuit België en quasi geheel centraal Europa.

Oostende kruispunt van wegen

De unieke combinatie van spoor-, auto-, zee-, lucht- en binnenvaartwegen is uniek  in een straal van 250km. Voor passagiers is vooral de nabijheid van aanlegkades en spoorwegstation een grote troef.

Een boomende markt

Oostende kan een belangrijke rol opnemen, in de huidige boomende ferrywereld. In 1996, bij het einde van de RMT was de kanaaltunnel een van de grootste uitdagingen. Ondertussen zijn we 2018 en is de situatie volledig veranderd. Alle ferrymaatschappijen die op het kanaal opereren alsook de kanaaltunnel werken aan quasi volledige capaciteit.

Voordeel rij- en rusttijden

De langere scheepvaartroutes zoals vanuit Oostende bieden grote voordelen op het vlak van rij- en rusttijdenwetgeving tegenover de korte routes omdat de tijd aan boord op lijnen vanuit Oostende kan tellen als rusttijd, terwijl dit op de kortere routes als arbeidstijd gezien wordt.

Traject Oostende - Engeland versus Calais-Engeland

Als groot nadeel van de Oostende haven wordt dikwijl de langere overvaart duur aangehaald. Dit is een valse vergelijking.

Eigen tellingen op de parkings in Calais en Duinkerke leren ons dat bijna 40% van alle voertuigen uit Duitsland, Nederland en België komen. Allemaal mensen die via Jabbeke naar Calais gereden hebben.

 

Nadelen van dit langere traject zijn:

  • 100km extra rijden maakt de trip snel 100€ duurder
  • Er wordt een uur langer gereden wat niet zo interessant is voor rij- en rusttijden
  • De tijd aan boord is aangenamer dan het drukke verkeer op de autoweg
  • De totale reistijd als men het stuk Jabbeke-Calais meerekent zal ongeveer dezelfde zijn als wanneer met direct de ferry neem in Oostende.

 

Toekomstgerichte infrastructuur op de Westeroever

De huidige kades aan de zijde van het station zijn ongeveer 1000m lang. Moderne huidige schepen zijn ongeveer 200m lang. Dit wil zeggen dat er slechts plaats is voor

Een 4 à 5-tal schepen waarvan er maximaal 2 tegelijk kunnen afgehandeld worden. Het opofferen van een paar 100m van de Churchilkaai voor Vloot is dan ook een rem op toekomst van dit belangrijke stuk haven.

 

Het Zeewezendok

(vroegere Ferryways terminal) kan naast de hernieuwbare energie activiteiten perfect voor vracht ferries gebruikt (RoRo, RoPax) worden.  Ook voor passagiers met auto kan de vroegere Ferryways terminal gebruikt worden. Om de toegankelijkheid te verzekeren is het belangrijk dat de vismijnlaan terug opengesteld wordt voor verkeer.

Scheiding trage en snelle trafieken

Er moet naar een multifunctionele haven gestreefd worden. Op termijn moeten alle trage trafieken naar de achterhaven verhuizen. Voorhaven moet voorbehouden worden voor trafieken die snel in- en uit de haven moeten kunnen ( Vloot beloodsing ). Nu blokkeren de dagen, weken en soms maandenlang aangemeerde schepen voor de windmolens de haven soms maandenlang voor andere activiteiten. De achterhaven beschikt ook over een nu amper gebruikte treinverbinding en spoorwegbrug. Deze infrastructuur wordt momenteel ook niet met haar volle potentieel benut. Men heeft trouwens al een “groene” site in de achterhaven, het centraliseren van de bouw van windmolens en de onderzoekcentra (campus unief Gent bv) is zo ook een unieke kans.

 

Behouden van Havengebieden:

Er mogen geen verdere haventerreinen omgevormd worden tot stedelijke ontwikkelingszone. Wat nu havengebied is moet blijven en ten volle kunnen gebruikt worden als havengebied.

Slipway:

De slipway moet volledig gerenoveerd worden om z’n oorspronkelijk functie te hernemen.  Dit kan volledig geïntegreerd worden in een aantrekkelijk toeristische omgeving naar het voorbeeld van Barcelona en Genua waar actieve haven en nieuwe levendige- commerciële activiteiten, wonen en ambachten samengebracht worden.

 

 

De vroegere Maritieme site kan terug in dienst genomen worden voor de herstelling van jachten en vissersschepen. Om te vermijden dat de Oosteroever-site een dode wijk wordt met enkel wat activiteit in het hoogseizoen kan naast of bij de scheepswerf activiteit ook horeca voorzien worden. Ook in Barcelona zijn oude scheepswerven nog actief en onderdeel van de vernieuwing van de havengebieden.

 

De slipway moet terug in werkend staat gebracht worden. Deze slipway is ideaal voor de herstelling van grotere yachten en grotere vissersschepen. Dit is goed voor toerisme en tewerkstelling en garandeert dat de Oostende Oosteroever een levendige buurt blijft. Want ook hier kan naar analogie met Barcelona een mooie mix behouden blijven van wonen en toerisme in een maritiem actief gebied.

 

 

Visserij-infrastructuur

moet heringericht worden in functie van de nieuwe reglementering die Europa ons opdringt. Visserij moet maximale kansen krijgen.

Istanbul-terminal en Churchillkaai

onderhouden en aanpassen om opnieuw te gebruiken als volwaardige  passagiersterminals. De heraanleg van het busstation is alvast een goede zet. De mogelijkheden tot betere dienstverlening zijn aanwezig.