Artikelindex

1.  Reorganisatie van het havenbestuur

 

De huidige beheerstructuur heeft bewezen dat ze niet werkt.  Er moeten dringend aanpassingen gebeuren waarbij er een evenwicht ontstaat  tussen efficiënte economische uitbating en het algemeen belang.

Het Vlaamse parlement zal binnenkort wellicht het voorstel goedkeuren waarbij de Oostendse haven naar analogie met de haven van Gent kan omgevormd worden tot een NV van publiek recht met de stad als hoofdaandeelhouder.  Voor vzw Restart kunnen ook andere vennootschapsvormen waar inbreng van privé-kapitaal mogelijk is een optie zijn.  De stad Oostende moet deze mogelijkheid met beide handen aangrijpen.

 

  •  De vertegenwoordigers van de Stad in deze nieuwe vennootschap moeten het algemeen belang van de stad vertegenwoordigen.  
  • Er is inbreng nodig van investeerders die kennis, ervaring en kapitaal hebben. Hierbij moet wel vermeden worden dat één belang gaat overwegen. (vb. baggeraars die enkel geïnteresseerd zijn in hun eigen activiteiten en niet in bv. ferry lijnen ; of omgekeerd ).
  • De luchthaven bewijst dat een gedreven privé-partner een heel goede zaak kan zijn. Er kan aan gedacht worden om de luchthaven mee bij de reorganisatie van het havenbestuur te betrekken waardoor  er een win-win situatie verzekerd wordt.
  • Er moet een kwaliteitskamer van onafhankelijke experten opgericht worden met volgende taken:
  • Opstellen van een lijst van kandidaten waaruit de Gemeenteraad de mensen kiest die de stad zullen vertegenwoordigen binnen de raad van bestuur van de haven.
  • Advies geven aan  stad, haven en beheerraad over alle aspecten die de goede werking van de haven kunnen bevorderen.

 

vb. Haven Gent:

De stad Gent wordt met ruim 48% de grootste aandeelhouder en de provincie Zeeland krijgt 25% van de aandelen, beide behouden hun vetorecht.  Andere aandeelhouders worden de Nederlandse gemeenten Terneuzen, Borsele, Vlissingen, alle drie met een belang van 8,33%, de provincie Oost-Vlaanderen met 1,44% en de gemeenten Evergem en Zelzate met 0,03% en 0,005%.In december 2017 werden de noodzakelijke handtekeningen geplaatst en gaan de havenbedrijven in 2018 verder onder de naam North Sea Port.