Samenvatting

 Frankrijk plant bij de Belgische grens de bouw van een gigantisch windmolenpark met windturbines tot 300m hoog (dit is de hoogte van de eifeltoren). De bouw van deze windturbines zou ernstige gevolgen hebben voor natuur en economie , zoals verstoring van scheepvaartroutes naar Oostende, bedreiging van visgronden, luchtvaart en toerisme. Frankrijk negeert alle Belgische bezwaren en overleg, wat de bilaterale relaties kan schaden en internationale wetten schendt.

 

TEKEN DE PETITIE

 

Reden

Het windmolenpark ligt uitzonderlijk dicht bij de kust en zou heel wat schade toebrengen,

waaronder:

 • blokkering van de Dyckroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende
 • blokkering van de reactivering van de ferrylijnen tussen Oostende, Dover en Ramsgate
 • blokkering van de zeer drukke vaarweg voor de visserij tussen Oostende en de westelijke visgronden (Kanaal, Kanaal van Bristol, Ierse Zee, Atlantische Oceaan)
 • verkleining van de beschikbare visgronden
 • schade aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostendse haven
 • bedreiging van de scheepvaartveiligheid
 • beperkingen van de luchtvaart
 • bedreiging van de luchtvaartveiligheid
 • schade aan de natuur, waaronder de 1,3 miljoen trekvogels die jaarlijks voor Duinkerke passeren
 • schade aan het aangrenzende beschermde habitatgebied Vlaamse Banken
 • directe visuele pollutie tot ver langs de Vlaamse kust (van de Franse grens tot voorbij Nieuwpoort)
 • schade aan het imago en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust en aan Vlaamse kusttoerisme

 

TEKEN DE PETITIE

 

Het windmolenpark is ingepland zonder voorafgaand bilateraal overleg met België.

Het is niet gecoördineerd met de plannen voor nieuwe windmolenparken in de Belgische

zeegebieden, die veel verder van de kust komen.


Frankrijk legt alle Belgische, Vlaamse en Oostendse bezwaren stelselmatig naast zich neer.

Het project dreigt een precedent te scheppen voor de blokkering van de vaarroutes naar de

havens door andere landen.


Het zou de relaties tussen België en zijn buurland Frankrijk verslechteren, op korte en ook op

lange termijn, want de windmolens zullen minstens 30 jaar blijven staan.

Het project is strijdig met het internationaal zeerecht, de Europese natuurbehoudsregels en

het goed nabuurschap.


Ik ondersteun dus het protest tegen het project en wens dat mijn protest mee wordt

ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat Frankrijk momenteel over het project

organiseert.

 

TEKEN DE PETITIE


Link naar meer info over het openbaar onderzoek: https://www.health.belgium.be/nl/news/openbaar-onderzoek-rond-frans-windmolenpark-voor-kust-van-duinkerke-start-binnenkort

Bedankt voor je steun, VZW Restart uit Oostende